Kas palicis pāri no "Saskaņas" "socialdemokrātiskās programmas"? Ko gaidīt vēlēšanās?

Var, protams, tērēt laiku uz Ušakova gāšanu, bet racionālais saprāts saka, ka nekas tur nenotiks. Veloceliņi visiem patīk, Barona iela ir labāka nekā bija, tramvaji iet..Neviens neapgalvo, ka Ušakovs ir ideāls un "Saskaņa"

ir socialdemokrātiska partija, kas rūpējas par neesošo proletariātu..Bet viņu elektorāts ir tikpat ietiepīgs kā NA un ar to nāksies rēķināties.. "Saskaņai" varbūt nav dūmojošā elles izdzimteņa zīmogs, kādu nēsā "Vienotība", bet viņi tāpat ir gana manīgi, globālistiem izdabājoši,spēlētāji, kas nesmādē taisīt selfijus "Abramsu" ēnā un balsot kā neoliberāļiem tīk. Ērta pozīcija, kas ir iedragājama tikai ar reālu socialdemokrātisku un eiroskeptisku  spēku paradīšanos.

Viņu programma izskatās nenopietni, diez vai kas būtu labojams, pat ja viņi būtu pozīcijā..

                                                                                                             Valsts līdzdalība ekonomikas attīstībā

“Saskaņa” ir vienīga partija Latvijā, kas atbalsta Eiropas sociāldemokrātu prasību – nekavējoties izbeigt bargās taupības politiku un atsākt valsts investīcijas ekonomikā, kuras bija apcirptas valsts budžetu konsolidēšanai krīzes gados. Valdībai šajā laikā ir jākļūst par lielāko pasūtītāju, iekšējā pieprasījuma stimulētāju.

Ražošanā, zinātnē un reģionu attīstībā jāiegulda daļa no otrā pensiju līmeņa uzkrājumiem, budžeta dotācijas un daļa no Latvijas bankas līdzekļiem, kas vairs nav nepieciešami lata stabilitātes uzturēšanai, kā arī jāpiesaista papildu finansējums finanšu tirgos. Pārdomātas un mērķtiecīgi ieguldītas vairākus miljardus vērtas investīcijas viedā valsts attīstībā radīs jaunas darba vietas un motivēs tirgus pieprasījumu, palielinās budžeta ieņēmumus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Šim nolūkam, izmantojot Vācijas un citu ES dalībvalstu piemēru, mēs veidosim valstij piederošu attīstības banku. Savukārt AS “Citadele” ir jāatstāj nacionālā kapitāla kontrolē, valsts uzņēmumiem izpērkot tās akcijas par savām dividendēm.

Mēs:

• Izveidosim tādus valsts atbalsta instrumentus kā Inovāciju fonds, Energoefektivitātes fonds, Zemes iegādes fonds, kā arī Demogrāfijas un reemigrācijas fonds.

 • Atjaunosim Autoceļu fondu, dodot tam arī iespēju kā atsevišķai finanšu institūcijai piesaistīt papildu līdzekļus.

• Nodrošināsim stabilu finansējums Valsts Kultūrkapitāla fondam. Investīcijas kultūrā paaugstinās valsts reputāciju un kļūs par būtisku priekšnoteikumu ekonomiskajai aktivitātei un investīciju piesaistei.

• Ieviesīsim uzņēmumu ienākuma nodokļa nulles likmi nesadalītajai vai reinvestētai peļņai un vienlaikus palielināsim iedzīvotāju ienākuma nodokli dividendēm, lai motivētu uzņēmējus ieguldīt ražīgā uzkrājumā, nevis patēriņā.

• Saglabāsim 9% likmi mikrouzņēmumu nodoklim.

• Lai veicinātu pašvaldību ieinteresētību darbavietu radīšanā, novirzīsim tām arī daļu no uzņēmumu ienākuma nodokļa.
Taisnīga nodokļu sistēma

“Saskaņa” piedāvā tādu nodokļu sistēmu, kas balstīta uz solidaritātes un taisnīguma vērtībām un kurā atbilstoši progresivitātes principam augstākus nodokļus maksās tie, kam ir lielākas iespējas nopelnīt, bet mazāko ienākumu saņēmēji maksās zemākus nodokļus.

Mēs:
• noteiksim no ienākuma atkarīgu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi;

• samazināsim PVN likmi precēm un pakalpojumiem, kuri svarīgi sociāli mazāk aizsargātajiem, t.sk. atsevišķām medikamentu grupām, sabiedriskajam transportam;

• līdz 5% samazināsim PVN pārtikai (izņemot neveselīgo pārtiku);

• atcelsim krīzes laikā paaugstināto PVN  apkurei;

• noteiksim ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu atkarībā no ienākuma lieluma;

• konsekventi celsim minimālās algas līmeni;

• noteiksim deklarētās dzīvesvietas minimālo dzīvojamo platību, kuru neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, un celsim nekustamā īpašuma nodokli dārgiem īpašumiem;

 • ieviesīsim nodokli par luksusprecēm;

• celsim mantojuma nodokli lielajiem mantojumiem.

Šie soļi uzlabos trūcīgo iedzīvotāju stāvokli, kā arī palielinās valsts fiskālos ieņēmumus.

 

“Saskaņa” Sociāldemokrātiskā partija ir vienīgais politiskais spēks Latvijā, kurai ir piedāvājums un pietiekams sabiedrības atbalsts šādu reformu veikšanai un pārmaiņu vadīšanai.

 

 

You have no rights to post comments

Web Analytics